Een inkijk in lopend sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van jeugdigen uit gescheiden gezinnen

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Zoë Rejaän laat haar licht schijnen over de positie van kinderen na (echt-)scheiding. Het gaat om een grote groep kinderen waardoor de vraag hoe kinderen zich in deze situatie het beste kunnen ontwikkelen gesteld moet worden. Een van de invalshoeken vanuit de sociale wetenschappen is dat kinderen de behoefte hebben om ergens thuis te horen, het zogenoemde belonging. Belonging is essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen. Een interdisciplinair onderzoeksteam heeft daar de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan, juist onder kinderen in gescheiden gezinnen. Rejaän schetst een rijk beeld van hoe kinderen na scheiding leven en wat daarbij belangrijke factoren zijn. Ze gaat bijvoorbeeld in op de vraag hoe afspraken over omgang tot stand komen en in welke mate kinderen en jongeren daarin betrokken worden. Het is belangrijk dat juristen deze kennis meenemen bij beslissingen in en over het familierecht, omdat daarmee de kans op een beslissing die de ontwikkeling van kinderen bevordert, groter wordt.