Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?


De civiele cassatierechtspraak is nog op dezelfde manier georganiseerd als 30 jaar geleden. Hoeft de Hoge Raad niet te veranderen, omdat hij het goed genoeg doet, in vergelijking tot soortgelijke organisaties? Of kan hij zich onvoldoende aanpassen aan de behoeften van deze tijd? Dat laatste lijkt waarschijnlijker. De prijs die we betalen voor onafhankelijkheid van de Hoge Raad is dat hij in zichzelf is gekeerd. Zijn maatschappelijke functies worden geleidelijk overgenomen door andere organisaties, zoals dat ook gebeurt met andere instituties uit de tijd van Thorbecke. Wat zou er gebeuren als we de Hoge Raad zouden afschaffen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: mei 2005

Archiefcode: AA20050335

cassatie Hoge Raad kwaliteit rechtseenheid rechtsvinding

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel