Steun aan overheidsbedrijven en de artikelen 92 en 90 lid 2 EG.

De hervorming van de Franse post kan voorlopig door de communautaire beugel


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 februari 2020, ECLI:EU:T:1997:23, Jur. 1997,11-229 (Fédération francaise des sociétés d’assurances (FFSA) en andere/de Commissie van de EG)

Arrest en betreffende noot van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) waarin de problematiek rondom staatssteun en overheidsbedrijven wordt besproken nadat deze zijn geprivatiseerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: September 1997

Archiefcode: AA19970617

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 01-09-1997 (ECLI:EU:T:1997:23)

concurrentie interne markt monopolie overheidsonderneming staatsbedrijven staatssteun steunmaatregel

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie