steunmaatregel

Toont alle 10 resultaten

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

Communautair toezicht op Nationale Steunmaatregelen

Enkele beschouwingen over de effektiviteit van de artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag

J.A. Winter

In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp van de staatssteun en steunmaatregelen door de nationale overheden. Deze steun aan nationale bedrijven en bedrijfstakken verstoort de interne markt. In het artikel worden de artikelen 92 en 93 EEG behandeld waarbij de opzet en ratio hiervan aan de orde komt. Het steunbegrip van art. 92 EEG wordt uitvoerig besproken. Ook komen verschillende vormen van steun aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890441

De beoordeling van het communautair belang bij het afwijzen van een klacht wegens misbruik van machtspositie in de postsector

De Europese Commissie en het Gerecht vatten hun taak te licht op

E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EU) 4 maart 1999, ECLI:EU:C:1999:116, zaak C-119/97P (Union française de l’express (UFEX), voorheen Syndicat français de l’express international (SFEI) tegen Commissie van de EG) Onderstaand arrest gaat over de klacht die een organisatie van Franse koeriersdiensten heeft ingediend tegen de Franse Post. Aan bod in dit arrest komen onder andere de misbruik die Franse Post zou maken van zijn machtspositie, kruissubsidiëring.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990573

De modaliteiten van het particuliere-investeerderbeginsel en de toepassing daarvan in de ING-steunverleningszaak

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (tweede kamer) 3 april 2014, ECLI:EU:C:2014:213, zaak C-224/12P, (Commissie/Nederland en de ING Groep NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140476

Europeesrechtelijke complicaties bij de afname van milieuvriendelijke elektriciteit

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 maart 2001, ECLI:NL:XX:2001:AD4275, zaak C-379/98 (PreussenElektra t. Schleswag) In deze noot is aan de orde hoe de milieumaatregelen van Duitse overheid ten aanzien van het subsidiëren en aanmoedigen van het gebruik van milieuvriendelijke stroom zich verhouden met de vrij verkeer bepalingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010475

Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 2 maart 2012, gevoegde zaken T-29/10 en T-33/10, ECLI:EU:T:2012:98 (Koninkrijk der Nederlanden (T-29/10) en ING Groep NV (T-33/10) t. Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2012
AA20120465

maart 1989

Katern 30: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1990

Katern 35: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1994

Katern 52: Europees recht

- UL Europa Instituut

Steun aan overheidsbedrijven en de artikelen 92 en 90 lid 2 EG.

De hervorming van de Franse post kan voorlopig door de communautaire beugel

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 februari 2020, ECLI:EU:T:1997:23, Jur. 1997,11-229 (Fédération francaise des sociétés d'assurances (FFSA) en andere/de Commissie van de EG) Arrest en betreffende noot van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) waarin de problematiek rondom staatssteun en overheidsbedrijven wordt besproken nadat deze zijn geprivatiseerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1997
AA19970617

Toont alle 10 resultaten