verrekening

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

‘Biertje?’

Beantwoording rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

R.J. van Doornmalen, J.A.A.M. Verschure

Aan de hand van een goederechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050769

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 juli 2009, nr. 07/12242, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, LJN: BI4387 Noot bij een uitspraak van de Hoge Raad over het zogenaamde 'Amsterdams' verrekenbeding waarbij er door echtelieden die buiten iedere gemeenschap van goederen getrouwd zijn over en weer om de zoveel tijd wordt verrekend. In deze noot wordt dieper in gegaan op deze bijzondere vorm van verrekening tussen echtelieden. Aan de orde komen de beleggingsleer, de betaling van premies voor een kapitaalverzekering en de peildatum.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2009
AA20090654

Beantwoording rechtsvraag (257) Faillissementsrecht

A. van Hees

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de vernietigingsbevoegdheid van de curator, benadeling van schuldeisers, voldoening van achtergestelde vorderingen, en verrekening door de bank.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1997
AA19970173

De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/109HR, ECLI:NL:HR:2007:BA4202, LJN: BA4202 Annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over voortzetting van het huurgenot na echtscheiding van echtgenoten die buiten enige gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Aan de orde komen verrekening na overbedeling bij gebruik van de huurwoning, verhouding tussen huwelijks- en eenvoudige gemeenschap.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2008
AA20080218

De problematiek van transfer pricing

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 juni 2002, nr. 36 446, ECLI:NL:HR:2002:AE4718, BNB 2002/343. Ook bekend als auto-importeur-arrest. In deze noot bij dit arrest van de fiscale kamer van de Hoge Raad wordt ingegaan op de onzakelijkheid van verrekeningen binnen een concern.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030460

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 maart 2012, nr. 10/05506, ECLI:NL:HR:2012:BV3103, LJN: BV3103, NJ 2012, 422, m.nt. L.C.A. Verstappen Niet-nakoming periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van artikel 6:229 BW (voortbouwende overeenkomst). Artikelen 1:132 e.v. BW ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Artikel 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling art. 6:228-230 BW) niet beperkt tot dwaling over waarde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120630

Geen BTW-subsidie voor een bibliotheek

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 16 juni 1993, nr. 28 619, ECLI:NL:HR:1993:ZC5379, BNB 1993/256 Arrest van de Hoge Raad een daarbij behorende noot over de aftrekbaarheid van BTW door een bibliotheek bij de aankoop van boeken. De Hoge Raad oordeelt dat deze niet aftrekbaar is. In de noot wordt dieper ingegaan op de afdrachtplicht van BTW en worden de criteria geschetst waaraan deze moeten voldoen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1993
AA19930878

september 2006

Katern 100: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

juni 2008

Katern 107: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

september 1992

Katern 44: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

maart 1994

Katern 50: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter, F.A. Steketee

juni 1999

Katern 71: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond