Ontvanger/Hamm q.q.


Hoge Raad 5 september 1997, nr. 16400, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419 (Ontvanger/Hamm q.q.)

De Hoge Raad heeft in dit arrest degene die een onverschuldigde betaling doet aan een in staat van faillissement zijnde boedel willen beschermen. Hoewel het resultaat niet tot gehele ontevredenheid lijdt, is annotator niet geheel tevreden met de redenatie van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: juli 1999

Archiefcode: AA19990564

Hoge Raad 05-09-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2419) zaaknummer: 16400

billijkheid concurrent schuldeiser faillissement ongerechtvaardigde verrijking onverschuldigde betaling

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie