ongerechtvaardigde verrijking

Toont alle 11 resultaten

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht (Digitaal boek)

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

Hebben de Nederlandse banken een strafpleiter nodig?

L.H. de Boer

De auteur van dit artikel schrijft over valutering bij overschrijving van gelden van de ene naar de andere bankrekening. De auteur betoogt dat latere valutering zowel strafbaar is van de bank als dat zij zichzelf ongerechtvaardigd verrijkt. Ook wordt mening van de banken en de politiek.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1998
AA19980764

maart 1994

Katern 50: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

december 1997

Katern 65: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter

september 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

december 2004

Katern 93: Huurrecht

A.M. Kloosterman

Ongerechtvaardigde verrijking

E.J.H. Schrage

Vanaf de dagen van het Romeinse recht zijn het contract en de onrechtmatige daad niet de enige bronnen van verbintenissen. Er zijn er nog een paar meer. Daaronder speelt de ongerechtvaardigde verrijking een belangrijke rol. Iedereen is tegen ongerechtvaardigde verrijking: vanaf de Romeinse jurist Pomponius, via de middeleeuwse jurist Martinus Gosia, tot de Hollandse natuurrechtsleraar Hugo de Groot. Desondanks heeft de vormgeving van een goede regeling veel voeten in de aarde. We volgen de ontwikkeling van een belangwekkend leerstuk vanaf de 2e eeuw na Chr. tot in het Nieuw BW.

Overig | Rode draad | Digesten
oktober 2005
AA20050815

Ontvanger/Hamm q.q.

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 16400, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419 (Ontvanger/Hamm q.q.) De Hoge Raad heeft in dit arrest degene die een onverschuldigde betaling doet aan een in staat van faillissement zijnde boedel willen beschermen. Hoewel het resultaat niet tot gehele ontevredenheid lijdt, is annotator niet geheel tevreden met de redenatie van de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990564

Quint/Te Poel

J.H. Beekhuis

HR 30 januari 1959, nr. nep2, ECLI:NL:HR:1959:AI1600 (Quint/Te Poel)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1959
AA19590171

Van der Tuuk Adriani-Batelaan

Ongerechtvaardige verrijking

J. Hijma

Hoge Raad 15 maart 1996, nr. 16038, ECLI:NL:HR:1996:ZC2108, RvdW 1996, 74 C (Van der Tuuk Adriani/Batelaan) Uitspraak van de Hoge Raad over een geval van ongerechtvaardigde verrijking in een tijd waarin het NBW nog niet gold. Aangesloten wordt bij de Quint/ Te Poel-formule waarbij aanwijzingen voor ongerechtvaardigde verrijking gevonden dienen te worden in een publiekrechtelijke wet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1997
AA19970102

Toont alle 11 resultaten