Onjuiste toepassing van artikel 4:46 BW?


Hoge Raad 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531 (mrs. M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, A.E.B. ter Heide, F.R. Salomons en G.C. Makkink; A-G mr. W.L. Valk)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: januari 2024

Archiefcode: AA20240056

Hoge Raad 10-11-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1531)

4:46 BW broer erflater erfrecht motiveringsklacht redelijkheid en billijkheid testament uiterste wilsbeschikking weduwe

Burgerlijk recht Erfrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie