Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950526

Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?

M.G. Vredevoogd

Post thumbnail Teksten hebben altijd uitleg nodig, zo ook testamenten en overeenkomsten. Voor deze beide teksten worden verschillende uitlegmethoden gebruikt, maar is dat wel zo logisch? Bij zowel uiterste wilsbeschik­kingen als overeenkomsten is de bedoeling van de opsteller(s) namelijk van belang, maar dat komt bij de huidige testamentenuitlegmethode niet goed tot uitdrukking. In dit artikel wordt daarom onderzocht wat de rol van de uitlegmethode voor overeenkomsten, namelijk het Haviltexarrest en de cao-­norm uit het arrest DSM/Fox, kan zijn bij de uitleg van testamenten naar de bedoeling van de testateur.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090306

Het nieuwe erfrecht

F.R. Salomons

Dit artikel behandeld de nieuwe dingen van het nieuw ingevoerde erfrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2000
AA20000042

Lijden aan het leven

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 december 2010, nr. 09/01321, ECLI:NL:HR:2010:BN8534, LJN: BN8534 Erfrecht. (Ver)nietig(baar)heid uiterste wilsbeschikking; art. 4:953 (oud) en art. 4:59 BW. Duidelijk omlijnde betekenis begrip “ziekte waaraan hij is overleden” met oog op rechtszekerheid en goede hanteerbaarheid bepaling. Hof heeft zonder schending enige rechtsregel kunnen oordelen dat in het onderhavige geval “lijden aan het leven” niet is te kwalificeren als een ziekte in vorenbedoelde zin.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2011
AA20110131

Misbruik van omstandigheden in het erfrecht

H.J. de Jonge

Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op misbruik van omstandigheden in het erfrecht. De verboden beschikkingen (art. 4:57 tot en met 4:62 BW) komen zijdelings aan de orde. De auteur pleit voor het erkennen van misbruik van omstandigheden als vernietigingsgrond voor uiterste wilsbeschikkingen en doet een suggestie hoe een dergelijk stelsel gestalte kan krijgen.

Rode draad | Recht & Geest
november 2021
AA20211039

Onjuiste toepassing van artikel 4:46 BW?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531 (mrs. M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, A.E.B. ter Heide, F.R. Salomons en G.C. Makkink; A-G mr. W.L. Valk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2024
AA20240056

Toont alle 6 resultaten