Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950526

Bestaat er een ‘rechtshemel’ op aarde?

L.A.G.M. van der Geld

Belastingparadijzen zijn een bekend fenomeen, maar zijn er eigenlijk ook 'rechtshemels', vraagt Lucienne van der Geld zich af in deze column.

Opinie | Column
januari 2024
AA20240024

De ‘vermoedelijke wil’ voor je uitvaart: cremeren met toost op het leven

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld bespreekt in deze column hoe een verschil van inzicht over de uitvaartwensen van de overledene tot problemen kan leiden en geeft en passant tips voor nabestaanden van klimaatbewuste overledenen en acrylnageldragers met injectables en siliconen.

Opinie | Column
april 2023
AA20230271

De eerste hofjurist van Rome: Gaius Trebatius Testa

E. Koops

In een nieuwe reeks columns, ‘Romeinen’, schrijven Egbert Koops en Jelle Jansen beurtelings over het leven en werk van Romeinse juristen. In deze eerste aflevering is de eerste hofjurist van Rome aan de beurt: zwemliefhebber Gaius Trebatius Testa.

Perspectief | Column
september 2021
AA20210867

De romantiek van het erfrecht

M.J.A. van Mourik

Post thumbnail In dit artikel gaat Van Mourik op een verhalende manier in op de verschillende vraagstukken die spelen in het erfrecht en wat voor een belangrijke invloed dit kan hebben op het menselijk leven. Aan bod komen onder andere: versterferfgenamen, vaststelling van het vaderschap, erfrechtbelasting.

Opinie | Amuse
december 2009
AA20090796

Een plan maken voor je nalatenschap

L.A.G.M. van der Geld

Pieter Teyler van der Hulst had een bijzonder plan voor zijn omvangrijke nalatenschap, en onder andere een deur met vijf sloten maakte daar deel van uit. Onze columnist Lucienne van der Geld ging op onderzoek uit in het Teylers Museum en vertelt daarover, over het regelen van je nalatenschap en over het fenomeen döstädning in deze column.

Opinie | Column
januari 2022
AA20220029

Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?

M.G. Vredevoogd

Post thumbnail Teksten hebben altijd uitleg nodig, zo ook testamenten en overeenkomsten. Voor deze beide teksten worden verschillende uitlegmethoden gebruikt, maar is dat wel zo logisch? Bij zowel uiterste wilsbeschik­kingen als overeenkomsten is de bedoeling van de opsteller(s) namelijk van belang, maar dat komt bij de huidige testamentenuitlegmethode niet goed tot uitdrukking. In dit artikel wordt daarom onderzocht wat de rol van de uitlegmethode voor overeenkomsten, namelijk het Haviltexarrest en de cao-­norm uit het arrest DSM/Fox, kan zijn bij de uitleg van testamenten naar de bedoeling van de testateur.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090306

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

W.L.J.M. Duijst , E. Thoonen

Post thumbnail Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180777

Het testament van de Queen: only a family affair?

L.A.G.M. van der Geld

Naar aanleiding van het overlijden van Queen Elizabeth II bespreekt Lucienne van der Geld in deze column waarom we waarschijnlijk nooit zullen weten wat er in haar testament staat, ondanks dat testamenten in de UK, in tegenstelling tot in Nederland, doorgaans wél openbaar worden gemaakt.

Opinie | Column
oktober 2022
AA20220766

december 1993

Katern 49: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Mijn echtgenote?

M.J.A. van Mourik

Hoge Raad 31 januari 1997, nr. 16196, ECLI:NL:HR:1997:ZC2265, RvdW 1997, 35 C In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de uitleg van een uiterste wilsbeschikking waarbij aan de orde komen: dwaling, drie regels voor uitleg en de duidelijkheid een uiterste wilsbeschikking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970737

Nawoord op bovenstaande reactie

G.J.C. Lekkerkerker

Prof. mr. Lekkerkerker, geïnterviewde in eerder nummer van Ars Aequi, geeft een nawoord op een reactie die uitspraken in het interview over de langstlevende echtgenoot.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930095

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond