Erfrecht

Resultaat 1–12 van de 54 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950526

Bestaat er een ‘rechtshemel’ op aarde?

L.A.G.M. van der Geld

Belastingparadijzen zijn een bekend fenomeen, maar zijn er eigenlijk ook 'rechtshemels', vraagt Lucienne van der Geld zich af in deze column.

Opinie | Column
januari 2024
AA20240024

Betere bescherming voor erfgenamen bij aanvaarding van nalatenschappen

J.H.M. ter Haar

Post thumbnail

Erfgenamen die een nalatenschap zuiver (dat wil zeggen zonder voorbehoud) aanvaarden lopen het gevaar dat schuldeisers van de nalatenschap zich verhalen op hun privévermogen, als blijkt dat de nalatenschap onvoldoende baten bevat. Op 1 september 2016 is de wet gewijzigd, waardoor het risico dat een erfgenaam door zijn gedrag zuiver aanvaardt, is verkleind en hij (beter) beschermd wordt tegen onverwachte schulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170194

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht (Digitaal boek)

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de invloed van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en het straf­recht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de aardbevingsschade in Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.

9789069167879 - 01-09-2016

Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00626, ECLI:NL:HR:2013:38; Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00634, ECLI:NL:HR:2013:39

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130677

De ‘vermoedelijke wil’ voor je uitvaart: cremeren met toost op het leven

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld bespreekt in deze column hoe een verschil van inzicht over de uitvaartwensen van de overledene tot problemen kan leiden en geeft en passant tips voor nabestaanden van klimaatbewuste overledenen en acrylnageldragers met injectables en siliconen.

Opinie | Column
april 2023
AA20230271

De hypotheek op een onverdeeld aandeel in een goed uit een nalatenschap

ofwel labeo versus trebatius

W. van Hemel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheid om een aandeel in een goed in de nalatenschap te bezwaren met een recht van hypotheek. Waar hierbij onder het oude recht nog wel een regel van terugwerkende kracht gold, is dat in het NBW niet meer het geval. In dit artikel wordt daar een verklaring voor gegeven waarbij ook het Romeinse recht wordt betrokken.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910958

De legitieme portie

A.J.B. Sirks

Post thumbnail

In deze bijdrage in de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ schrijft Boudewijn Sirks over de geschiedenis van de legitieme portie, die tot 2200 jaar teruggaat.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
november 2013
AA20130868

De rechtspositie van de executeur naar oud en geldend erfrecht, alsmede het rechtskarakter van de verdeling

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 november 2008, nr. C07/049HR, ECLI:NL:HR:2008:BD5985, LJN: BD5985 In deze uitspraak van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot van Nuytinck wordt ingegaan op de rechtspositie van de executeur en het rechtskarakter van de verdeling. In deze zaak is het oude erfrecht van toepassing op de verdeling op de voet van art. 133 Overgangswet NBW. In de noot wordt echter ook in gegaan op het verdelingsvraagstuk naar nieuw erfrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2009
AA20090044

De romantiek van het erfrecht

M.J.A. van Mourik

Post thumbnail In dit artikel gaat Van Mourik op een verhalende manier in op de verschillende vraagstukken die spelen in het erfrecht en wat voor een belangrijke invloed dit kan hebben op het menselijk leven. Aan bod komen onder andere: versterferfgenamen, vaststelling van het vaderschap, erfrechtbelasting.

Opinie | Amuse
december 2009
AA20090796

De Uitvoeringswet Verordening erfrecht

A.M.E. Giuliano

Op 14 november 2014 is de Uitvoeringswet Verordening erfrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet geeft uitvoering aan de op 4 juli 2012 vastgestelde Europese Verordening erfrecht (hierna: ‘de Verordening’). Met de Verordening wordt het eenvoudiger om een grensoverschrijdende nalatenschap af te wikkelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de Uitvoeringswet bij de Verordening die om voor de hand liggende redenen op 17 augustus 2015, gelijk met de Verordening, in werking is getreden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2015
AA20150821

De vangnet-beschikking (art. 4:30 BW); de allereerste uitspraak van de Hoge Raad over het sinds 2003 geldende erfrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 8 juni 2007, nr. R06/057HR, ECLI:NL:HR:2007:BA2507, LJN: BA2507 Erfrecht. Afgewezen verzoek van onterfde echtgenote van erflater op voet van artikel 4:30 BW tot bevel aan testamentair erfgenaam mee te werken aan vestiging van verzorgingsvruchtgebruik en aan executeurs tot boedelbeschrijving; strekking artikel 4:30 BW en opheffingsgronden als bedoeld in artikel 4:33 lid 2 BW; bepaling behoefte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2007
AA20070793

Resultaat 1–12 van de 54 resultaten wordt getoond