goede trouw

Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond

As honest as the day is long

V. Mak

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150121

Baris-Riezenkamp

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 15 november 1957, nr. AG2023, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp)

februari 1958
AA19580103

Beantwoording rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht en dan meer in het bijzonder overdracht, hypotheekrecht en derdenbescherming.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1994
AA19940248

Beantwoording rechtsvraag (N)BW (26) overgangsrecht

H.L. van der Beek

Beantwoording van een rechtvraag op het gebied van het civiele overgangsrecht. Hierbij komen algemene aspecten van overgangsrecht aan de orde. Ook wordt er ingegaan op `hulpzaken´ in de zin van het (N)BW en bescherming van derde-verkrijgers van gevonden zaken.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1988
AA19880404

Beginsel en Tegenbeginsel in het Recht

J.C.M. Leijten

In dit artikel wordt aan de hand van het beginsel van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, voorheen goede trouw geheten, ingegaan op de begrippen beginsel en tegenbeginsel. Er wordt ingegaan op de gebondenheid aan wet en overeenkomsten en de mogelijkheden om daar onder omstandigheden van af te wijken.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910723

De bescherming van derde-verkrijgers tegen stille pandrechten: een eeuwenoude traditie

V.J.M. van Hoof

Artikel 3:86 lid 2 BW beschermt derde-verkrijgers te goeder trouw tegen stille pandrechten op roerende zaken. Vanaf Romeinse tijden verpanden veel ondernemingen vrijwel al hun bestaande en toekomstige zaken aan de bank. Is de goede trouw wel een geschikt criterium als veel verkrijgers kunnen vermoeden dat alles is verpand? Had de wetgever niet beter voor alternatieve, in het verleden beproefde criteria kunnen kiezen?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2016
AA20160060

De tweedehands Volvo

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 7 oktober 2005, nr. C04/204HR, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, RvdW 2005, 112 (Coppes/Van de Kolk) Coppens levert een auto aan Diepeveen, onder een zogenaamde collegiale verkoop, en Diepeveen verkoopt en levert de auto door aan Van de Kolk, welke de auto aan Diepeveen betaalt. Diepeveen kan niet langer aan zijn schulden voldoen en nu wil Coppens van Van de Kolk de auto opvorderen, primair obv. beschikkingsonbevoegdheid van Diepeveen en subsidiair op basis van het Recht van reclame. De rechtsvraag was nu of Van de Kolk kon worden aangemerkt als te goeder trouw. Zie ook het arrest Apon/Bisterbosch.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060288

Factuurfraude en betaling te goeder trouw

W.H. van Boom

Hoge Raad 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante Minerals Trading Ltd. & Polar Global Equity AG / Hascor BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220667

Goede trouw bij de koop van kunstvoorwerpen

L.P.W. van Vliet

Post thumbnail Wanneer de koper van een kunstvoorwerp te goeder trouw heeft gekocht van een beschikkingsonbevoegde, kan de koper wellicht beschermd worden door artikel 3:86 BW. De vraag rijst dan hoe de rechter de maatstaf van goede trouw zal toepassen gezien de bijzondere aard van de transactie. Met een analyse van Nederlandse, Duitse en Italiaanse rechtspraak zal worden bekeken hoe de norm wordt ingevuld. Daarbij komt ook het beleid aan de orde van de Restitutiecommissie, die advies uitbrengt over goederen waarvan de eigenaar het bezit heeft verloren tijdens het nazi-bewind.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230520

Hoogovens-Matex

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 juni 1979, nr. 11410, ECLI:NL:HR:1979:AC6651 (Hoogovens/Matex) 1. Bouwmaterialen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan aannemer. Vraag of het bezit van deze materialen, voor zover op de bouwplaats aanwezig op het tijdstip waarop aan de aannemer surseance van betaling werd verleend, aan de aanbesteder was verschaft door feitelijke overgave. Art. 667 BW; 2. Goede trouw van aanbesteder7 Art. 587 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1980
AA19800181

juni 1989

Katern 31: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond