Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?


De machtigste personen in de moderne westerse wereld zijn rechtspersonen. Zo zijn inmiddels meer dan de helft van de grootste honderd economieën ter wereld geen landen, maar ondernemingen. In deze bijdrage zal vanuit het perspectief van recht en ethiek naar deze ontwikkeling worden gekeken. Er zal worden onderzocht of op rechtspersonen morele plichten rusten. Ook komt aan de orde of rechtspersonen rechten hebben of zouden moeten hebben.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Bovens

Verschijning: juli 1998

Archiefcode: AA19980651

aanspraken bescherming plichten rechten vennootschap vrijheden

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel