vennootschap

Toont alle 8 resultaten

‘Besloten’ vennootschappen: quasi-nv of quasi-vof?

Enkele rechtsvergelijkende notities

M.J.G.C. Raaijmakers

De Nederlandse bv is niet meer dan een 'quasi-nv'. Haar wettelijke statuut is te weinig toegesneden op 'besloten' verhoudingen, waarin de aandeelhouders-partners samenwerken krachtens daartoe strekkende regeling. Anders dan bij een beurs-nv, zijn de hoedanigheid van bestuurder en aandeelhouder hier veelal in dezelfde personen verenigd. Bij rechtsvergelijking blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om rechtspersoon en contract in een 'besloten' rechtspersoon met elkaar te verenigen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de Amerikaanse close corporation en de Duitse GmbH. Deze tussenvorm, die men als 'quasi-vof' kan aanmerken, blijkt in de praktijk tegemoet te komen aan een duidelijke behoefte.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940340

De in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Post thumbnail Na ruim 30 jaar stopt Theo Raaijmakers als annotator van Ars Aequi. In dit artikel schrijft hij over zijn carrière, vanaf zijn redacteurschap bij Ars Aequi. Maar natuurlijk schrijft hij ook over het ondernemingsrecht (vanaf 1947), en over het gebrek aan samenhang en eenheid daarin. Op naar een Wetboek Ondernemingsrecht?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201132

De juridische consequenties van de Nederlandse Stewardship Code

V.J. Nederpelt

Post thumbnail De rol van institutionele beleggers ten opzichte van de ondernemingen waarin zij aandelen houden, is een veelbesproken onderwerp. Om handvatten te bieden bij het vervullen van deze rol heeft belangenorganisatie Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. De vraag is echter in hoeverre deze Stewardship Code juridisch bindend is en welke consequenties aan een schending verbonden kunnen zijn.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2019
AA20190745

Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?

M. Bovens

De machtigste personen in de moderne westerse wereld zijn rechtspersonen. Zo zijn inmiddels meer dan de helft van de grootste honderd economieën ter wereld geen landen, maar ondernemingen. In deze bijdrage zal vanuit het perspectief van recht en ethiek naar deze ontwikkeling worden gekeken. Er zal worden onderzocht of op rechtspersonen morele plichten rusten. Ook komt aan de orde of rechtspersonen rechten hebben of zouden moeten hebben.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980651

Inleiding

I. Giesen, J. Struycken, M. Thöenes, A.J. Verheij

De redactieraad geeft een korte introductie bij het bijzonder nummer dat als thema heeft 'Joint ventures'.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950333

Regeling van geschillen tussen aandeelhouders

B. Emmerig

Op 15 maart 1985 werd door de minister van Justitie ingediend een voorstel van Wet tot invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen, hierna te noemen het wetsvoorstel. Op 2 april 1987 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Binnen afzienbare tijd zal ook de Eerste Kamer zich uitspreken over het wetsvoorstel. In deze bijdrage komen onder andere aan de orde depositie van de geschillenregeling ten opzichte van andere regelingen, de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel en uiteraard de inhoud van het wetsvoorstel.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1988
AA19880318

Splitsing van rechtspersonen

F.G.H. Kristen, A. van Vught

Sinds 1983 bevat het Burgerlijk Wetboek een regeling voor de juridische fusie. De rechtsfiguur die wel het spiegelbeeld genoemd wordt van de fusie, namelijk de splitsing, kent de wet niet. Het te bespreken wetsvoorstel strekt ertoe een regeling van de splitsing op te nemen in Boek 2 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1996
AA19960501

Van oude dingen die maar niet voorbij willen gaan

H. Willems

Het voor de poorten van het Staatsblad wegslepen door de minister van Justitie van het nieuwe recht inzake de personenvennootschap, noopt tot kennisneming van bijna 200 jaar oude wetgeving en van soms meer dan 100 jaar oude, soms lastig vindbare en soms onnavolgbare rechtspraak.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2013
AA20130209

Toont alle 8 resultaten