Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Bescherming van dierenwelzijn in opmars?

A.A. Freriks

In deze bijdrage worden enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, recht en bescherming van dieren in Nederland, Europa en op internationaal niveau, geschetst. Deze bijdrage gaat vooral in op de bescherming van het welzijn van productiedieren, dat wil zeggen de dieren die uiteindelijk voor menselijke consumptie zijn bestemd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050446

De rechtstreekse en onrechtstreekse werking van EG-richtlijnen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 juli 1994, zaak C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 (Paola Faccini Dori/Recreb Srl) Arrest van het HvJ EG waarbij aan de orde komt in hoeverre richtlijnen die niet geïmplementeerd zijn voor burgers rechtstreeks werking hebben. Daarnaast is de uitspraak van belang in het licht van de horizontale werking van richtlijnen. In de noot wordt op beide punten ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940845

Gerritse q.q. c.s.-Ontvanger

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 12 mei 1989, nr. ECLI:NL:HR:1989:AC2498, RvdW 1989, 132 (Gerritse q.q. c.s./Ontvanger). Ook bekend als Sigmacon I. Arrest van de Hoge Raad waarin het bodembeslag van de Ontvanger centraal staat. Normaalgesproken kan een schuldenaar zich alleen verhalen op de eigendommen van de schuldenaar. Het bodemrecht van de fiscus maakt daar een uitzondering op. In deze zaak vond de Ontvanger dat de curator dat deze en de overige schuldenaren onrechtmatig handen gehandeld door doormiddel van een bepaalde constructie het bodemrecht te ontwijken. De Hoge Raad oordeelt dat dit geoorloofd was. In de noot wordt dieper op het bodemrecht en de afwikkeling van faillissement in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1990
AA19900104

Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?

M. Bovens

De machtigste personen in de moderne westerse wereld zijn rechtspersonen. Zo zijn inmiddels meer dan de helft van de grootste honderd economieën ter wereld geen landen, maar ondernemingen. In deze bijdrage zal vanuit het perspectief van recht en ethiek naar deze ontwikkeling worden gekeken. Er zal worden onderzocht of op rechtspersonen morele plichten rusten. Ook komt aan de orde of rechtspersonen rechten hebben of zouden moeten hebben.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980651

december 2007

Katern 105: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

december 1990

Katern 37: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

september 1995

Katern 56: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Non scholae sed vitae discimus

P. van der Grinten, K. Vos

Op 27 mei 1991 heeft de Visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid, ook wel Commissie-De Haan genoemd, rapport uitgebracht. Bij dit rapport kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Hieronder volgt een korte bespreking. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de rechtenstudie in Nederland in het algemeen alsook de negen verschillende rechtenfaculteiten. Alleen het eerste zal in dit artikel besproken worden. Aan bod komt daarbij: de propedeuse en het ontbreken van het selectieve karakter daarbij, de lange studieduur in de doctoraalfase en de hoge uitval.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1991
AA19910650

Opera en Recht: ‘Fidelio’ van Ludwig von Beethoven (1770-1827)

E. von Bóné

Post thumbnail

In dit artikel, behorend bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op Fidelio van Von Beethoven. In deze opera komen de belangrijkste verlichtingsidealen duidelijk naar voren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080776

Over hoe een koe geen vangt

Nawoord op bovenstaande reaktie

F.B.M. Kunneman

Nawoord op een reactie over de inrichting van de rechtenstudie waarbij vooral het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap ter discussie staat.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890127

Plas-Valburg en de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid

Reactie op 'Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak'

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Reactie & Nawoord door Pieter Wolters In het januarinummer van dit tijdschrift bespreken Smeehuijzen en Van Oosten de Plas/Valburg-doctrine vanuit de tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Zij komen op basis van de analyse van 141 bodemzaken tot de conclusie dat de voordelen van de doctrine niet opwegen tegen de aantasting van de rechtszekerheid. De mogelijkheid tot vergoeding van het positief contractsbelang op grond van Plas/Valburg zou om deze reden moeten worden afgeschaft. In deze reactie betoog ik dat de gepresenteerde argumenten niet duidelijk maken dat er sprake is van een grote aantasting van de rechtszekerheid en de conclusie niet dragen. Naschrift bij bovenstaande reactie door Lodewijk Smeehuijzen & Meelf van Oosten Dit is een naschrift bij de reactie van Pieter Wolters op J.L. Smeehuijzen & M.L. van Oosten, ‘Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak’, AA 2015, p. 72-77

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2015
AA20150475

Reactie op: ‘De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer’*

+ nawoord

W.J. Veraart, A.M. Wolf

In deze reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi wordt ingegaan op de nieuwe rol van het slachtoffer in het strafproces en zijn toegenomen bevoegdheden.

Opinie | Reactie/nawoord
november 2005
AA20050936

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond