Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?


Teksten hebben altijd uitleg nodig, zo ook testamenten en overeenkomsten. Voor deze beide teksten worden verschillende uitlegmethoden gebruikt, maar is dat wel zo logisch? Bij zowel uiterste wilsbeschik­kingen als overeenkomsten is de bedoeling van de opsteller(s) namelijk van belang, maar dat komt bij de huidige testamentenuitlegmethode niet goed tot uitdrukking. In dit artikel wordt daarom onderzocht wat de rol van de uitlegmethode voor overeenkomsten, namelijk het Haviltexarrest en de cao-­norm uit het arrest DSM/Fox, kan zijn bij de uitleg van testamenten naar de bedoeling van de testateur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.G. Vredevoogd

Verschijning: mei 2009

Archiefcode: AA20090306

interpretatie overeenkomst tekstuele uitleg testament testateur uiterste wilsbeschikking uitleg wil

Burgerlijk recht ErfrechtVermogensrecht

Verdieping Studentartikel