Goederenrechtelijke aspecten van cessie in het IPR


Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16.470, ECLI:NL:HR:1997:AG7236, RvdW 1997, 126 C

De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan de onzekerheid naar welk recht de goederenrechtelijke werking van de cessie moet worden beoordeeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: maart 1998

Archiefcode: AA19980213

Hoge Raad 16-05-1997 (ECLI:NL:HR:1997:AG7236) zaaknummer: 16.470

cessie crediteur debiteur Fiduciaverbod overdracht rechtsvinding vordering

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie