Toont alle 11 resultaten

De invloed van het misdaadgeld. Bedreiging of bedrog?

J. van Eekelen

Misdaad loont. Volgens vele berichtgevingen zou er zelfs zo veel misdaadgeld in omloop zijn dat er sprake is van een bedreiging voor economische en bestuurlijke verhoudingen en de integriteit van financiële instellingen. Misdaadgeld zou worden geïnvesteerd in de `bovenwereld´ waardoor misdaadondernemers ware machtsposities in de legale economie zouden kunnen bemachtigen. In dit artikel wordt het heersende dreigingsbeeld besproken en getoetst aan de resultaten van een onderzoek naar neerslag van misdaadgeld.

Verdieping | Studentartikel
December 2001
AA20010954

Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht

J.E. Soeharno

Post thumbnail

De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
Juli 2016
AA20160494

Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie

M. de Meijer

Post thumbnail ‘Integriteit’ is een begrip dat tegenwoordig in de volle breedte van publieke organisaties in de aandacht staat. In deze bijdrage wordt het begrip ‘integriteit’ van het Openbaar Ministerie als publieke organisatie met een bijzondere institutionele positie binnen onze rechtsstaat en een bijzondere taak, nader omlijnd en ingekleurd, onder meer aan de hand van het recentelijk uitgevoerde onderzoek van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie onder voorzitterschap van prof.mr. J.W. Fokkens.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2019
AA20190946

Mr. Big een maatje te groot voor Nederland?

Over de toelaatbaarheid en de normering van undercoveroperaties

J.H. Crijns, M.J. Dubelaar

Post thumbnail Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen inzake de zogeheten Mr. Big-methode. Onderzocht wordt wat de uitspraken betekenen voor de toekomstige inzet van deze methode en hoeveel ruimte het door de Hoge Raad geschetste kader nog biedt voor andersoortige, op artikel 126j Sv gestoelde undercoveroperaties waarin opsporingsambtenaren actief interfereren in het leven van verdachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2020
AA20200748

Nawoord op de reactie van Molin

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Nawoord op een reactie in Ars Aequi over het IRM-rapport dat ziet op de Integriteit van de Rechterlijke Macht.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1997
AA19970705

Over wetenschappelijke integriteit II

E.H. Hondius

Vervolg op een column uit AA2007 (7) waarbij Hondius weer in gaat op de wetenschappelijke integriteit bij het vervullen van nevenfuncties naast het zijn van onderzoeker.

Opinie | Column
September 2006
AA20060571

Pas als het deugt mag het

Over integriteit in rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland

J.B.M. Vranken

Post thumbnail

Integriteitsschending in rechtswetenschappelijk onderzoek snijdt een brede problematiek aan. Ik beperk mij tot het externe niveau (als onderscheiden van intern en institutioneel niveau) en bespreek aan de hand van voorbeelden drie categorieën waarin integriteit problematisch is of kan worden: belangenverstrengeling, derdenfinanciering en auteurschap. Derdenfinanciering lijkt de meeste risico’s in te houden, maar er is behoefte aan meer feitenmateriaal om de risico’s te substantiëren dan wel te ontzenuwen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170868

Rapport integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)

De rechterlijke macht: een gilde op drift!

N.C. Burhoven Jaspers

In dit artikel gaat de auteur in op de integriteit van rechters gezien in het licht van hun nevenfuncties en het instituut van de rechter-plaatsvervanger.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 1997
AA19970149

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1997
AA19970702

Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail

De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet een verdergaande regeling worden getroffen?

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2018
AA20180124

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

C.A. Knape

In dit artikel wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2003
AA20030787

Toont alle 11 resultaten