Benckiser-arrest

Rode draad


Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat)

Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad ‘Milieurecht’. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.