Resultaat 61–72 van de 72 resultaten wordt getoond

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1989
AA19890990

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In november 1991 is een oproep gedaan ten behoeve van een advocaat die destijds al meer dan tien jaar gevangen zat als gewetensgevangene in Syrië.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1991
AA19911003

Smaad, eenvoudige belediging en het maatschappelijk debat

F. Janssens, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Publicisten en politici leveren tal van bijdragen aan het maatschappelijk debat. Daarbij nemen ze vaak geen blad voor de mond. Gezagdragers of (andere) politici worden in denigrerende termen beschreven of van ernstige misstappen beschuldigd. In dergelijke gevallen staat het belang van een ongebreideld maatschappelijk debat tegenover het belang de persoonlijke integriteit of goede naam van de aangevallen persoon te beschermen. In deze bijdrage wordt onderzocht welke ruimte er daarbij is voor de toepassing van de strafrechtelijke bepalingen die zien op smaad en eenvoudige belediging.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2020
AA20200129

Smoke Gets In Your Eyes

V. Mak

In het touwtrekken tussen de tabaksindustrie en de Amerikaanse overheid over het plaatsen van afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes is het – zeker voor Nederlanders en andere Europeanen – opmerkelijk dat het Amerikaanse recht zaken afdoet op basis van het recht op de vrijheid van meningsuiting.

Opinie | Column
maart 2015
AA20150206

Strafrecht en literatuur

J. de Hullu

In dit artikel wordt geprobeerd enig licht te werpen op de verhouding tussen strafrecht en literatuur, door de belangrijkste literaire processen te behandelen die er in Nederland zijn geweest. Voordat deze aanvaringen aan bod komen, zal eerst in grove lijnen het juridische kader ervan uiteengezet worden door een korte blik op de vrijheid van meningsuiting en de strafwet. 

Bijzonder nummer | Literatuur en recht
december 1984
AA19840752

Thorgeir Thorgeirson

G.A.I. Schuijt

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 25 juni 1992, Application no. 13778/88, ECLI:CE:ECHR:1992:0625JUD001377888, Mediaforum Bijlage (4) 1992-11/12: 88-96 (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) In deze uitspraak van het EHRM komt duidelijk aan de orde hoe wordt geoordeeld of een bepaalde beperking van de vrijheid van meningsuiting een toegelaten beperking is die valt onder art. 10 lid 2 EVRM. In de noot wordt dieper ingegaan op de uitspraak en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930687

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het derde overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. Wij hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen. In de verslagperiode (1 februari tot 1 oktober 1995) werden 294 zaken door de Commissie naar het Comité van Ministers verwezen. 169 daarvan betroffen de duur van procedures in Italië. Van deze 294 zaken werden er 41 naar het Hof verwezen. De overige 253 worden door het Comité van Ministers van de Raad van Europa afgedaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1995
AA19950863

Vrijheid van meningsuiting vs. discriminatieverboden

J.W. Nieuwboer

Al een poosje staat de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting (art. 7 van de Grondwet, ingevoerd in 1983) en de discriminatieverboden, verwoord in niet alleen artikel 1 van de Grondwet, maar ook in het strafrecht, in de belangstelling. Aan de orde zal komen dat Janmaat in het verleden gestraft is voor uitspraken waarmee hij geacht werd te discrimineren, terwijl Fortuyn en Balkenende in een recent verleden zich zonder sanctie afzetten tegen allochtonen. Hierop en op de strafrechtelijke verboden wordt in dit artikel ingegaan, waarbij deze bijdrage zich beperkt tot discriminatie op grond van ras.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2002
AA20020868

VVD-ministers schenden democratie en persvrijheid

J.W. Sap

De meimaand van het jaar 1997 zal de geschiedenis ingaan als een maand met de kenmerken van een schrikbewind. Twee eeuwen na Robespierre haalden aristocraten en massaslachtpartijen de voorpagina's van de kranten, met een Nederlands bewind dat lijnrecht tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat inging. Wat betekenen democratie en persvrijheid voor de ministers Dijkstal en Van Aartsen, beiden lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in de harde praktijk?

Opinie | Opiniërend artikel
september 1997
AA19970565

Wiens brood men eet…

F. Houben, F. Jaspers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij de verplichte plaatsing van internetfilters in publiek toegankelijke plaatsen.

Opinie | Redactioneel
september 2003
AA20030599

Wilders, euthanasie en principiële procedures

J.M. Barendrecht

In deze column wordt ingegaan op principiële processen zoals het proces tegen Wilders waarin de vrijheid van meningsuiting ter discussie staat en de oudere euthanasieprocessen tegen artsen. Barendrecht betoogt dat het klassieke strafproces zich niet voor dit soort procedures leent maar dat er sprake moet zijn van een ander proces waarin de ware motieven en gevoelens van verdachte en slachtoffers naar voren komen.

Opinie | Column
mei 2009
AA20090331

Woord-en-strijd

S.E. Bartels, I. Meijer

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die niet alleen tot minder ontwikkelde landen dan Nederland beperkt blijft maar ook in eigen land de aandacht wekt.

Opinie | Redactioneel
september 1994
AA19940553

Resultaat 61–72 van de 72 resultaten wordt getoond