vrijheid van meningsuiting

Resultaat 49–60 van de 73 resultaten wordt getoond

Namen en rugnummers, s’il vous plaît!

J. van Mourik, J.T. Tegelaar

Predictive justice is het voorspellen van rechterlijke uitspraken op basis van een algoritme. In Frankrijk is een verbod ingesteld voor het gebruikmaken van persoonlijke gegevens van rechters voor dergelijke analyses. Wat de auteurs betreft is dat een inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en zou niet het analyseren, maar het onwenselijk gebruik van de resultaten verboden moeten zijn.

Opinie | Redactioneel
december 2019
AA20190931

Ongewenste ongeadresseerde brievenbusreclame: aan stickers kleven nogal wat bezwaren

D.J.G. Visser

Artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' over de zelfregulering in de reclamebranch. Er wordt ingegaan op het fenomeen van de 'ongewenst reclamedrukwerk'-stickers. Waar dit vroeger een bijzonder fenomeen was, is de sticker tegenwoordig alom aanwezig. In dit artikel wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en welke raakvlakken het heeft met het recht.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
februari 1993
AA19930086

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

9789069166001 - 20-12-2014

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting (Digitaal boek)

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

9789069166001 - 20-12-2014

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1991
AA19910319

Recht als kunst?

D. Venema

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt door Venema ingegaan op de rechtszaak tegen Jonas Staal waarbij deze ervan werd beschuldigd tot bedreiging aan te zetten. De kunstenaar Jonas Staal gebruikt vervolgens de rechtszaak die op de aanklacht volgt als deel van zijn kunstwerk. Venema gaat in op de vraag in hoeverre een rechtszaak kunst kan zijn en kijkt ook naar de legitimering van het recht en het recht als zienswijze van de werkelijkheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
september 2008
AA20080596

Rechten schenden vanaf de zeepkist

Ch. Alberdingk Thijm

De opkomst van internet en cameratelefoons brengt een grote meningsuiting op internet met zich mee die vaak gepaard gaat met een schending van rechten van de afgebeelde of benoemde persoon.

Opinie | Amuse
december 2006
AA20060855

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 100

weigering Geert Wilders

Noot: M.P. Beijer

09-07-2009 Asylum Immigration Tribunal

Rechtsvinding in het privaatrecht en het strafrecht, of: mag Geert Wilders alles zeggen wat hij denkt?

N. Rozemond

Post thumbnail In deze amuse illustreert de auteur op toegankelijke en actuele wijze dat bepaalde rechtsvragen - in dit artikel wat er valt onder het opzettelijk beledigen van een bevolkingsgroep - niet eenvoudig te beantwoorden zijn. De auteur laat zien dat vanuit civielrechtelijk en strafrechtelijk perspectief er andere gezichtspunten en uitkomsten mogelijk zijn. De auteur betoogt dat voor rechtsvinding deelname aan het publieke debat vereist is waarbij verschillende belangen en meningen gelden en er gezocht moet worden naar het gewicht van verschillende, soms confronterende, belangen.

Opinie | Amuse
april 2009
AA20090220

Rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten waarbij de uitingsvrijheid aan de orde is en er in wordt gegaan op de verhouding van dit grondrecht met lagere wetgeving.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950530

Rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze staatsrechtelijke rechtsvraag wordt ingegaan op de afwijzing van een verzoek tot het houden van een manifestatie. Er dient te worden ingegaan op de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1996
AA19960208

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Artikel waarin wordt opgeroepen door Amnesty International om brieven te sturen naar Kenia waar eind jaren '80 vele tegenstanders van de regering werden opgepakt en vastgehouden. Het betrof veelal juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1989
AA19890193

Resultaat 49–60 van de 73 resultaten wordt getoond