Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond

Geen ‘demonische hypnoseshows’ in de gemeentelijke schouwburg van Rijssen: en de vrijheid van meningsuiting dan?

R. Neerhof

In dit artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij het verbieden van een hypnoseshow. Zie ook: HR 26 april 1996, NJ 1996, 728

Opinie | Amuse
september 2003
AA20030603

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
februari 2021
AA20210186

Heeft een jurist een mening, en komt hij daar ook voor uit?: een reactie

A. Couprie

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het ontbreken van meningen en opinies van juristen in het (publieke) debat komt naar voren dat de juristen door beroeps- en gedragsregels niet in staat zijn om hun meningen te geven. Ook het feit dat meer ervaren juristen juridische meningen tot bijna feiten maken dragen ertoe bij dat er weinig controversiële meningen van juristen zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940802

Het journalistiek verschoningsrecht

G.R. Rutgers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 8722, ECLI:NL:HR:1996:ZC2072, RvdW 1996, 112C (Van den Biggelaar c.s./Dohmen en Langenberg); Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 maart 1996, Application no. 17488/90, ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890, RvdW 1996, 78 (Goodwin v. The United Kingdom) Uitspraak van de Hoge Raad die in samenspraak wordt besproken met een arrest van het EHRM van 27 maart 1996 waarin is besloten dat een journalist zijn bron niet hoeft vrij te geven bij een (voorlopig) getuigenverhoor op grond van art. 10 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1996
AA19960696

Het proces tegen Socrates

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over één van de beroemdste processen aller tijden: het proces tegen Socrates.

Opinie | Column
november 2012
AA20120811

Het strafrecht tussen waarheid en leugen: over Holocaustontkenning en andere memory laws

M. van Noorloos

Post thumbnail Memory laws stellen ontkenning van grootschalige mensenrechtenschendingen uit het verleden – en soms ook uitingen als het bagatelliseren of rechtvaardigen van zulke misdaden – strafbaar. Zo heeft Polen het onlangs verboden om de Poolse natie verantwoordelijk te houden voor de Holocaust. Wat is de ratio achter zulke wetten en hoe verhouden die zich tot de vrijheid van meningsuiting?

Opinie | Opiniërend artikel
december 2018
AA20181010

Het tribunaal van de publieke opinie

D. Peeperkorn

Post thumbnail De rechtszaal kan worden beschouwd als één van de plaatsen waar de vrijheid van meningsuiting haar oorsprong vindt. De centrale gebeurtenis hier is het conflict over de uitgave van de Encyclopedie van d’Alembert en Diderot.

9789069163581 - 04-02-1999

Het tribunaal van de publieke opinie (Digitaal boek)

D. Peeperkorn

Post thumbnail De rechtszaal kan worden beschouwd als één van de plaatsen waar de vrijheid van meningsuiting haar oorsprong vindt. De centrale gebeurtenis hier is het conflict over de uitgave van de Encyclopedie van d’Alembert en Diderot.

9789069163581 - 04-02-1999

Het Wildersvonnis vanuit staatsrechtelijk perspectief

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, nr. 13/425046-09, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001, LJN: BQ9001 (Wilders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120290

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten en laat de lezer kennismaken met de afzonderlijke grondrechten.

9789493199217 - 22-02-2021

Index on Censorship en het verhaal van de nachtegaal

C. Jansen

In 1986 werd in The Times voor het eerst een beroep gedaan op de wereldopinie om zich uit te spreken tegen de schandelijke processen tegen schrijvers in de Sovjet-Unie. Naar aanleiding hiervan werd in 1972 in Londen het tijdschrift Index en Censorship opgericht. Het tijdschrift bericht over de schending van de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld. Deze waakhond bleek, ook in 1990, meer dan noodzakelijk te zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1990
AA19900219

maart 2007

Katern 102: Mediarecht

A.W. Hins

Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond