Wilders, euthanasie en principiële procedures


In deze column wordt ingegaan op principiële processen zoals het proces tegen Wilders waarin de vrijheid van meningsuiting ter discussie staat en de oudere euthanasieprocessen tegen artsen. Barendrecht betoogt dat het klassieke strafproces zich niet voor dit soort procedures leent maar dat er sprake moet zijn van een ander proces waarin de ware motieven en gevoelens van verdachte en slachtoffers naar voren komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: Mei 2009

Archiefcode: AA20090331

achtergronden motieven oplossing proefproces strafproces vrijheid van meningsuiting Wilders

Strafrecht en criminologie

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen