Resultaat 37–48 van de 69 resultaten wordt getoond

Maart 2001

Katern 78: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

December 2001

Katern 81: Mediarecht

A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

December 2004

Katern 93: Informaticarecht

S. van der Hof

Maart 2006

Katern 98: Mediarecht

A.W. Hins

Maart 2006

Katern 98: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Mediamaatjes

S. Steneker

Post thumbnail In de amuse komen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aan de orde. De auteur stelt de vraag: Wat mag je allemaal zeggen over mensen? Daarbij worden actuele zaken betrokken zoals de zaak rondom Jort Kelder en Bram Moszkowicz.

Opinie | Amuse
Juni 2008
AA20080410

Mogen ze nu meer of minder zeggen?

Over de wankele positie van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting

J. Stam

De afgelopen jaren lijkt de onduidelijkheid over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting van volksvertegenwoordigers te zijn toegenomen. Volgens de auteur is dat een onwenselijke trend, die niet alleen het open en vrije politieke debat kan schaden, maar ook een deuk in het vertrouwen in de rechterlijke macht kan slaan.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Juni 2020
AA20200524

Moordkuilen: het verschil tussen hangplek en webstek

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de vrijheid van meningsuiting of uitingsvrijheid. Allereerst wordt er ingegaan op het wezen en de reikwijdte van de uitingsvrijheid. Daarna over de bijzondere kant van internet hierbij. In de vierde paragraaf wordt er stilgestaan bij de uitingsdelicten en inbreuken op eer en goede naam vanuit privaatrechtelijk perspectief. Tenslotte wordt de van toepassing zijnde jurisprudentie behandeld.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080541

Namen en rugnummers, s’il vous plaît!

J. van Mourik, J.T. Tegelaar

Predictive justice is het voorspellen van rechterlijke uitspraken op basis van een algoritme. In Frankrijk is een verbod ingesteld voor het gebruikmaken van persoonlijke gegevens van rechters voor dergelijke analyses. Wat de auteurs betreft is dat een inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en zou niet het analyseren, maar het onwenselijk gebruik van de resultaten verboden moeten zijn.

Opinie | Redactioneel
December 2019
AA20190931

Ongewenste ongeadresseerde brievenbusreclame: aan stickers kleven nogal wat bezwaren

D.J.G. Visser

Artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' over de zelfregulering in de reclamebranch. Er wordt ingegaan op het fenomeen van de 'ongewenst reclamedrukwerk'-stickers. Waar dit vroeger een bijzonder fenomeen was, is de sticker tegenwoordig alom aanwezig. In dit artikel wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en welke raakvlakken het heeft met het recht.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Februari 1993
AA19930086

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

9789069166001 - 20-12-2014

Resultaat 37–48 van de 69 resultaten wordt getoond