vrijheid van meningsuiting

Resultaat 37–48 van de 73 resultaten wordt getoond

december 2000

Katern 77: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

maart 2001

Katern 78: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

maart 2001

Katern 78: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

december 2001

Katern 81: Mediarecht

A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

december 2004

Katern 93: Informaticarecht

S. van der Hof

maart 2006

Katern 98: Mediarecht

A.W. Hins

maart 2006

Katern 98: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Knock Knock Who’s There? Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht

Ch. Alberdingk Thijm

Post thumbnail

Wat te doen als je op Twitter door een anoniem profiel voor rotte vis wordt uitgemaakt? Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om identificerende gegevens te verkrijgen van internettussenpersonen. Maar hoe wordt de afweging met de bescherming van de persoonsgegevens van de anonymus gemaakt? Hoe verhoudt het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zich tot het gegevensbeschermingsrecht? Het Hof van Justitie schrijft voor dat bij botsende fundamentele rechten het ‘juiste evenwicht’ moet worden gevonden. Dat blijkt de Nederlandse rechter nog niet zo eenvoudig te vinden, zo wordt duidelijk bij de bespreking van het Dutch FilmWorks-arrest in dit artikel.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2022
AA20220279

Mediamaatjes

S. Steneker

Post thumbnail In de amuse komen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aan de orde. De auteur stelt de vraag: Wat mag je allemaal zeggen over mensen? Daarbij worden actuele zaken betrokken zoals de zaak rondom Jort Kelder en Bram Moszkowicz.

Opinie | Amuse
juni 2008
AA20080410

Mogen ze nu meer of minder zeggen?

Over de wankele positie van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting

J. Stam

De afgelopen jaren lijkt de onduidelijkheid over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting van volksvertegenwoordigers te zijn toegenomen. Volgens de auteur is dat een onwenselijke trend, die niet alleen het open en vrije politieke debat kan schaden, maar ook een deuk in het vertrouwen in de rechterlijke macht kan slaan.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
juni 2020
AA20200524

Moordkuilen: het verschil tussen hangplek en webstek

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de vrijheid van meningsuiting of uitingsvrijheid. Allereerst wordt er ingegaan op het wezen en de reikwijdte van de uitingsvrijheid. Daarna over de bijzondere kant van internet hierbij. In de vierde paragraaf wordt er stilgestaan bij de uitingsdelicten en inbreuken op eer en goede naam vanuit privaatrechtelijk perspectief. Tenslotte wordt de van toepassing zijnde jurisprudentie behandeld.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080541

Resultaat 37–48 van de 73 resultaten wordt getoond