VVD-ministers schenden democratie en persvrijheid


De meimaand van het jaar 1997 zal de geschiedenis ingaan als een maand met de kenmerken van een schrikbewind. Twee eeuwen na Robespierre haalden aristocraten en massaslachtpartijen de voorpagina’s van de kranten, met een Nederlands bewind dat lijnrecht tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat inging. Wat betekenen democratie en persvrijheid voor de ministers Dijkstal en Van Aartsen, beiden lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in de harde praktijk?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Sap

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970565

democratie grondrechten liberalisme rechtsstaat vrijheid van meningsuiting

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel