Vrijheid van meningsuiting vs. discriminatieverboden


Al een poosje staat de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting (art. 7 van de Grondwet, ingevoerd
in 1983) en de discriminatieverboden, verwoord in niet alleen artikel 1 van de Grondwet,
maar ook in het strafrecht, in de belangstelling. Aan de orde zal komen dat Janmaat in het verleden
gestraft is voor uitspraken waarmee hij geacht werd te discrimineren, terwijl Fortuyn en Balkenende
in een recent verleden zich zonder sanctie afzetten tegen allochtonen. Hierop en op de
strafrechtelijke verboden wordt in dit artikel ingegaan, waarbij deze bijdrage zich beperkt tot discriminatie
op grond van ras.