Strafrecht en literatuur


In dit artikel wordt geprobeerd enig licht te werpen op de verhouding tussen strafrecht en literatuur, door de belangrijkste literaire processen te behandelen die er in Nederland zijn geweest. Voordat deze aanvaringen aan bod komen, zal eerst in grove lijnen het juridische kader ervan uiteengezet worden door een korte blik op de vrijheid van meningsuiting en de strafwet.