Thorgeir Thorgeirson


Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 25 juni 1992, Application no. 13778/88, ECLI:CE:ECHR:1992:0625JUD001377888, Mediaforum Bijlage (4) 1992-11/12: 88-96 (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland)

In deze uitspraak van het EHRM komt duidelijk aan de orde hoe wordt geoordeeld of een bepaalde beperking van de vrijheid van meningsuiting een toegelaten beperking is die valt onder art. 10 lid 2 EVRM. In de noot wordt dieper ingegaan op de uitspraak en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A.I. Schuijt

Verschijning: September 1993

Archiefcode: AA19930687

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25-06-2020 (ECLI:CE:ECHR:1992:0625UD001377888) zaaknummer: 13778/88

beperking bescherming censuur grenzen vrijheid van meningsuiting

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie