Geen ‘demonische hypnoseshows’ in de gemeentelijke schouwburg van Rijssen: en de vrijheid van meningsuiting dan?


In dit artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij het verbieden van een hypnoseshow.

Zie ook: HR 26 april 1996, NJ 1996, 728


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Neerhof

Verschijning: September 2003

Archiefcode: AA20030603

beperking grondrechten hypnose vrijheid van meningsuiting

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Amuse