Hoofdstukken grondrechten


Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten, interactie van rechtsordes en de taakverdeling tussen wetgever en rechter.
De genoemde thema’s worden rijkelijk geïllustreerd aan de hand van specifieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de privacy en het gelijkheidsbeginsel. De lezer maakt op die manier toch kennis met de afzonderlijke grondrechten, terwijl de voorbeelden ervoor zorgen dat het concrete belang van de algemene leerstukken wordt onderstreept.
Daarom is dit boek voor iedere (aankomende) jurist van belang. Het is in het bijzonder geschreven voor het universitair onderwijs.

MISDRUK

Er blijken helaas enkele misdrukken in omloop te zijn waarin delen van pagina 133 en 134 en pagina 195 en 196 niet leesbaar zijn. Mocht u onverhoopt zo’n misdruk hebben dan kunt u hier de pdf met de volledige tekst van deze pagina’s downloaden.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50