Katern 102: Mediarecht


In de bijdrage wordt ingegaan op regelgeving en beleid rondom de financiële afhankelijkheid van lokale omroepen en de verandering van de Mediawet daaromtrent, onafhankelijke publieke omroep ten opzichte van de overheid. De omvangrijke rechtspraak van het EHRM rondom de vrijheid van meningsuiting wordt besproken.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Hins

Verschijning: Maart 2007

Archiefcode: AAK20075724

journalist publieke omroep valsheid in geschrifte vrijheid van meningsuiting

Sociaal-economisch recht Mediarecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen