Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?


Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 6 augustus 1991 (mr. Blaauw wnd.), nr. S03.91.2465, AB 1992, nr. 52 (met nt. P.J. Boon)

In deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State wordt ingegaan op het niet verlenen van een vergunning voor een bepaald gedeelte van een evangelisatiecampagne in Ede. De Afdeling overweegt dat daar er een grondrecht in het geding is, er zorgvuldig door het bestuursorgaan dient te worden afgewogen of het niet verlenen van de vergunning niet een al te zware belemmering van het uitoefenen van dit grondrecht is. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is en dat het gevaar voor de openbare orde zwaarder weegt dan het uitoefenen van het voornoemde grondrecht. In de noot wordt ingegaan op het feit dat het grondrecht niet benoemd wordt en of er grondrechten zijn die voorgaan op andere grondrechten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Akkermans

Verschijning: oktober 1992

Archiefcode: AA19920610

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 06-08-1991 zaaknummer: S03.91.2465

bescherming grondrechten openbare orde vrijheid van godsdienst vrijheid van meningsuiting

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie