Het journalistiek verschoningsrecht


Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 8722, ECLI:NL:HR:1996:ZC2072, RvdW 1996, 112C (Van den Biggelaar c.s./Dohmen en Langenberg);

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 maart 1996, Application no. 17488/90, ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890, RvdW 1996, 78 (Goodwin v. The United Kingdom)

Uitspraak van de Hoge Raad die in samenspraak wordt besproken met een arrest van het EHRM van 27 maart 1996 waarin is besloten dat een journalist zijn bron niet hoeft vrij te geven bij een (voorlopig) getuigenverhoor op grond van art. 10 EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: november 1996

Archiefcode: AA19960696

Hoge Raad 10-05-1996 (ECLI:NL:HR:1996:ZC2072) zaaknummer: 8722,
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27-03-1996 (ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890) zaaknummer: 17488/90

burgerplicht functioneel verschoningsrecht getuigplicht journalist professioneel verschoningsrecht vrijheid van meningsuiting

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie