De Staat/Van Amersfoort

Rode draad


Hoge Raad 9 februari 1990, nr. 14130, ECLI:NL:HR:1990:AC0747 (Staat/Van Amersfoort)

In deze noot wordt ingegaan op een uitspraak van de Hoge Raad waarbij er in het geding was wat de reikwijdte van art. 21 Interimwet Bodemsanering was, welke wet het kostenverhaal bij bodemsanering op de vervuiler regelt. Daarbij komt de verhouding met het aansprakelijkheidsrecht aan de orde. In de noot wordt de totstandkomingsgeschiedenis van art. 21 Interimwet Bodemsanering besproken en komt de reikwijdte ervan aan de orde. Daarbij wordt tevens ingegaan op de verhouding met de civielrechtelijke onrechtmatige daadsactie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: november 1990

Archiefcode: AA19900871

Hoge Raad 09-02-1990 (ECLI:NL:HR:1990:AC0747) zaaknummer: 14130

bijzondere wetgeving onrechtmatige daad procedure sanering verhaalsmogelijkheid verontreiniging

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving AnnotatieOverig Rode draad Milieurecht