Klachtrecht, de aanvulling van de AWB


In dit artikel wordt het Voorontwerp van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht besproken. Hoofdstuk 9 zal een aantal minimumeisen geven waaraan bestuursorganen moeten voldoen bij de behandeling van klachten. De spil van het Voorontwerp is dat alle overheidsgedragingen getoetst kunnen worden op behoorlijkheid. Aan het einde van dit witstuk zijn de artikelen opgenomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Borgers, H. van der Tas

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970589

behoorlijkheid decentrale regeling klachtrecht Ombudsman procedure

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving