Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 23


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20020023

20-06-2002 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2002:AN7145) zaaknummer: 50963/99

gezinsleven procedure vrijheidsbeneming

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 5Art. 8