Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 24

Artikel 4:6 Awb en artikel 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20030024

03-04-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AF9779) zaaknummer: 200300396/1

herhaalde aanvraag procedure

Gezinshereniging

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6, lid 2(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8