procedure

Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond

Schikken op de gang

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het feit dat in de rechtspraktijk van civiele zaken de schikking een belangrijke rol speelt maar dat daarvoor in de rechtenstudie, vervolgopleiding en bij de rechterlijke macht weinig aandacht voor is. Barendrecht laat in zijn column zien dat daar verandering in lijkt te komen.

Opinie | Column
december 2008
AA20080885

Splitsing van rechtspersonen

F.G.H. Kristen, A. van Vught

Sinds 1983 bevat het Burgerlijk Wetboek een regeling voor de juridische fusie. De rechtsfiguur die wel het spiegelbeeld genoemd wordt van de fusie, namelijk de splitsing, kent de wet niet. Het te bespreken wetsvoorstel strekt ertoe een regeling van de splitsing op te nemen in Boek 2 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1996
AA19960501

Sporttuchtrecht

H. de Doelder

Ontucht op de judomat, karate op het voetbalveld en illegaal gokken op eigen wedstrijden door de scheidsrechter, zaken voor de tucht- en/of strafrechter? Verder in dit artikel de vraag in hoeverre het sporttuchtrecht voldoet en dient te voldoen aan enkele belangrijke straf(proces)rechtelijke beginselen. Is bijvoorbeeld voor een tuchtrechtelijke veroordeling een voorafgaande strafbaarstelling vereist en is de beschuldigde in het sporttuchtrecht verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling?

Overig | Rode draad | Sport en recht
juli 1996
AA19960484

Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

A. Blokland

De in dit artikel besproken wet regelt de afschaffing van het procuraat en de invoering van het elektronisch berichtenverkeer in civiele zaken. In het artikel wordt de voorgeschiedenis van deze belangrijke wet besproken. Daarnaast komen de redenen voor afschaffing van het procuraat, het landelijk tableau en de regeling van elektronische (rol) berichten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2008
AA20080652

Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond