Mensenrechten in de praktijk: het werk van Amnesty voor vluchtelingen


In dit artikel wordt besproken wat de werkzaamheden bij de Afdeling vluchtelingen van Amnesty International zijn. Daarbij komt de Nederlandse asielprocedure aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Tiemersma

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AA20050515

Amnesty International asiel procedure vluchtelingen

Perspectief Perspectiefartikel