Beantwoording rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht centraal staat. Er wordt stil gestaan bij allerlei onderzoeksbevoegdheden van onder meer de Europese Commissie. Ook komen sanctie cumulatie en het ne bis in idem-beginsel aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.E. Vervaele

Verschijning: juli 1996

Archiefcode: AA19960514

gemeenschapsrecht handhaving onderzoek procedure proces-verbaal strafvordering

Internationaal Europees en buitenlands recht

Perspectief Rechtsvraag