Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid


Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244

Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.