Verboden rechtspersonen: een reactie en naschrift


Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over verboden rechtspersonen. De auteur onderscheidt enige juridische onjuistheden en doet enige aanbevelingen ten aanzien van het leerstuk van het verboden verklaren van rechtspersonen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.H. Koning, J.H.B. van der Meer

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890565

criminele organisatie openbare orde politieke partij rechtspersoon verboden verklaring wetsvoorstel

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving