Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 17 juli 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA6974, nr. 199903867/1

Uitspraak van de ABRvS en een noot daarbij over een weigering van naturalisatie wegens het ernstige vermoeden van gevaar voor de openbare orde na het onrechtmatig neerzetten van een zak met vuilnis. Zie ook Corrigendum en addenda bij ‘De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was’ en ‘Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel’


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2001

Archiefcode: AA20010036

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17-07-2000 (ECLI:NL:RVS:2000:AA6974) zaaknummer: 199903867/1

ernstig vermoeden gevaar naturalisatie openbare orde transactie

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie