Hoofdstukken openbare-orderecht


Als gevolg van de invoering van een reeks van wettelijke maatregelen, die tevens aanleiding vormde voor nieuwe jurisprudentie, blijkt er steeds meer behoefte aan een overzicht van de belangrijkste thema’s op dit terrein. Dit boek moet in die behoefte voorzien. Het beschrijft de voor de praktijk het meest van belang gebleken bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van de openbare orde uit de Gemeentewet, Opiumwet en Wet openbare manifestaties.

Het wordt ingeleid door twee hoofdstukken over de grondslag en reikwijdte van het openbare-orderecht en de bij het gebruik van openbare-ordebevoegdheden relevante vraag naar beperkingen op grondrechten die van dat gebruik het gevolg kunnen zijn.

Bij de beschrijving van de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden in dit boek wordt steeds aandacht besteed aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan in de praktijk, en de rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Wij hopen dat het boek daarmee zijn weg zal weten te vinden naar de bureaus van burgemeesters, ambtenaren, wetenschappers, advocaten, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in het rechtsterrein van de openbare orde.

Bekijk inhoudsopgave


 59,50