octrooirecht

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Anything under the sun?

Over de wenselijkheid van octrooien op methoden voor de bedrijfsvoering

F. van Looijengoed

Met de opkomst van het internet wordt het octrooirecht ook belangrijk voor minder echt technische uitvindingen. Veel start-ups zijn afhankelijk van hun begin op internet en dit behoeft bescherming.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2001
AA20010604

Breed burgerlijk recht (Digitaal boek)

J.B. Spath

Post thumbnail Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

9789069166834 - 02-10-2015

Ciba Geicy-Oté c.s.

J.J. Brinkhof

Hoge Raad 13 januari 1995, nr. 15564, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, RvdW 1995, 30 (Ciba Geicy/Oté Optics c.s.) Arrest en noot over de beschermingsomvang van octrooien. Nadere beschouwing over de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet, respectievelijk artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1995
AA19950511

De mens als hoofdrolspeler in het auteurs- en octrooirecht

F. van der Lecq, J.R. Torenbosch

Post thumbnail Het auteurs- en octrooirecht beschermen bij uitstek creatieve voortbrengselen van de menselijke geest. In dit artikel wordt de rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht ontleed en gekoppeld aan de dubbele beschermingsratio die aan deze intellectuele-eigendomsrechten ten grondslag ligt.

Rode draad | Recht & Geest
maart 2021
AA20210292

Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje

De gelijkenis tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie

F.L. Westenend

Post thumbnail Binnen het intellectuele-eigendomsrecht wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie. Dit artikel betoogt dat de aard van de techniekrestricties, de rol die alternatieve vormen spelen en het belang van niet-technische elementen of kenmerken in het modellenrecht en het merkenrecht hetzelfde zijn en dat de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestricties op eenzelfde wijze worden ingevuld. Voorts betoogt dit artikel dat een verschillende invulling van deze techniekrestricties ook niet nodig is.

Verdieping | Studentartikel
mei 2021
AA20210433

Fastclean met Easyschoon

Beantwoording rechtsvraag (307) intellectueel eigendomsrecht

W.A. Hoyng

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het octrooirecht.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2003
AA20030711

Gods Schepping

J.L.R.A. Huydecoper

In dit betoog is de auteur van mening dat bij de discussie over het gebruik van biotechnologie en bescherming van deze techniek in de wet er te weinig aandacht is voor de positieve kanten en er irrationeel naar gekeken wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970409

Gods Schepping, omstreden technologie en intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

Reactie op een eerdere reactie in Ars Aequi over de octrooirechtelijke bescherming van het gebruik van de biotechnologie.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970707

Intellectuele Eigendom 2024

P.L.G.A. Springorum, D.J.G. Visser

Post thumbnail Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789493333307 - 08-05-2024

maart 2000

Katern 74: Economisch recht en intellectuele eigendom

G.J. van de Kamp

Kort interview met Willem A. Hoyng

Professor meester Willem A. Hoyng is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en heeft een speciale affiniteit met het octrooirecht. Hij promoveerde in 1988 op het onderwerp ‘repareren in het octrooirecht’ en is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. In het hierna volgende spreekt hij openhartig over zaken als zijn verleden, de stand van de octrooirechtspraak in Nederland en de internationalisering van het intellectuele eigendomsrecht en het onderwijs.

Perspectief
december 2003
AA20030924

Kun je wat bekend is uitvinden?

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 7 juni 2013, nr. CPG 12/00888, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 (Lundbeck/Tiefenbacher)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140050

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond