Gods Schepping


In dit betoog is de auteur van mening dat bij de discussie over het gebruik van biotechnologie en bescherming van deze techniek in de wet er te weinig aandacht is voor de positieve kanten en er irrationeel naar gekeken wordt.