Katern 74: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J. van de Kamp

Verschijning: maart 2000

Archiefcode: AAK20003743

bekend merk gebruiksmodellen kleurmerk merkenrecht octrooirecht toestemming merkhouder

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht