Intellectuele Eigendom 2024


Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom zoals deze geldt op 1 maart 2024.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.L.G.A. Springorum, D.J.G. Visser (red.)

2e druk 2024

Verschijningsdatum: 08-05-2024

ISBN: 9789493333307

Pagina's: 406

auteursrecht handelsnamen IE intellectuele eigendom merkenrecht modellenrecht octrooirecht wettenbundel

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 19,50