Kort interview met Willem A. Hoyng


Professor meester Willem A. Hoyng is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en heeft een speciale affiniteit met het octrooirecht. Hij promoveerde in 1988 op het onderwerp ‘repareren in het octrooirecht’ en is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. In het hierna volgende spreekt hij openhartig over zaken als zijn verleden, de stand van de octrooirechtspraak in Nederland en de internationalisering van het intellectuele eigendomsrecht en het onderwijs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: december 2003

Archiefcode: AA20030924

innovatie octrooirecht

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Perspectief