Breed burgerlijk recht (Digitaal boek)


Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 22 mei 2014 door mr J.B. Spath.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): J.B. Spath

1e druk 2015

Verschijningsdatum: 02-10-2015

ISBN: 9789069166834

Pagina's: 64

BW intellectuele eigendom octrooirecht opeising octrooien

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.